Jun 30

Een SPREEKWOORDELIJK vóórbeeld. ( Lees-Luister-Leer FRYSK)


FRYSK LEREN? DAT KAN …HIER EN NU
IT FRYSK LEARE?…..DAT KIN, HJIR EN NO

Via deze link + TRANSLATOR Frysk to ……… kun je een tegeltekst intypen en laten vertalen. De uitspraak van de teksten kun je activeren met de STARTKNOP rechts van elke tegel. Probeer maar. Ook kun je een spreuk hieronder selecteren, kopiëren en plakken in de vertaler.

Ek al is Fryslân plat…it hat syn hichtepunten.

In Fries jout earst dan belies as er yn it hert rekke is.

Wa ‘t in Fries ienkear yn it hert sletten hat, is der min wer út te krijen.

Bûter, brea en griene tsiis…..wa dát net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.

Leafde is himelsk mar kin sear dwaan as de hel.

Ek in basterthûntsje hat in wispelsturtsje.

Yn it strjitsje fan aanst stiet it hûs fan nea.

As ‘t neat te dwaan hast, doch it hjir dan net.

In bliere laits en in fleurich gesicht meitsje slimme dingen licht.

De hazze en de slak hawwe nijjier op ‘e selde dei.

Wat mear as men in kat streaket, wat heger as de sturt stekt.
————————————————————-

Spreekwoorden en gezegden (ook de unieke Fryske SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN) werden honderden,soms duizenden jaren mondeling overgedragen van ouder naar kind, van generatie op generatie.

Deze TAALHULP-demo is nog in ontwikkeling. Na het aanklikken van deze link: + 30 dozyn sprekwurden vind je op deze website 30 dozijn sprekwurden en sei-siswizen, compleet met uitspraak en verklaring/vertaling terug.

IDEE, TEKST, ONTWIKKELING © HENK VEENSTRA

Er zweven nog meer WOLKIES voorbij in:  + ABE-wolkies MIX

Fan van Fryslân wurdt net mei mooglik makke troch de provinsje Fryslân.

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/06/fryske-sprekwurden-lees-luister-leer/

Apr 30

ABE-2 ( een serie spreukwolkjes)

De naam van dit project (ABE) heeft betrekking op de fameuze Friese voetballer Abe Lenstra.

Het project leest als een boek dat kost 5 minuten tijd voor creativiteit.

LUISTER naar de sound van de Friese Folk-groep REIZGER: ->

/>

De tekstwolkies kun je laten stilstaan door op DE TITEL van deze bijdrage te klikken en daarna de stopknop te activeren. ELK WOLKJE kan afzonderlijk worden geselecteerd en met iemand worden gedeeld.

Zie ook de selectie -> + ABE-mailhits NEDERLANDS

Een steengoede eigen oneliner kun je inzenden middels het contact-formulier onder SERVICE. Er is een goede kans dat die inzending hier wordt geplaatst als een ABE-wolkie.

Copy-right idee, teksten, vormgeving, lay-out en publicatie: Henk Veenstra-Drachten. Fan van Fryslân wurdt net mei mooglik makke troch de provinsje Fryslân. Ook dit project wordt NIET gesponsord. Het adres is: http://bit.ly/2qPCNm2

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/04/marquee-test/

Oct 14

Margaretha Zelle voor het vuurpeloton.

 

 

 

Margaretha Geertruida Zelle, in Leeuwarden geboren en getogen, ontpopte zich als een exotische danseres en coutisane Mata Hari. Zij belandde in Parijs en verkreeg rond 1915 contacten met zowel Duitse als Franse officieren. Op 14 oktober 2017 om 06:15, nu dus 100 jaar geleden, werd ze door de Fransen wegens spionage geëxecuteerd. 

 

Gerelateerde afbeelding

 

Het FRIES MUSEUM in Leeuwarden biedt van 14 oktober 2017 tot 03 april 2018 een biografische tentoonstelling MATA HARI, de mythe en het meisje over leven en dood van deze flamboyante landgenote.

 

info >  http://bit.ly/2g9Aya0   < Nederlands

info>  http://nyti.ms/2yJNjDp  <English

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/margaretha-geertruida-zelle-voor-het-vuurpeloton/

Oct 11

OUDERENPOSTZEGELACTIE-âldereinpostsegelaksje

Stichting Kinderpostzegels Nederland zet zich in voor kinderen die door geweld of schulden met hun moeder in de opvang belanden of die niet naar school kunnen omdat ze moeten werken.

Maar ook vele ouderen kwamen en komen buiten hun schuld in financiële nood. Daarom komt er een Stichting OUDERENPOSTZEGELS NEDERLAND. Hier alvast het ontwerp voor enkele zegels ter ondersteuning van steunbehoevende bejaarden in Friesland en omstreken.

 

 

 

KOOP BEJAARDENZEGELS VOOR EEN MOOIE OUDE DAG

HELP OMA EN OMA DE KILLE WINTER DOOR 

help pake en beppe troch de kjeld

 

 

VOORAL VOOR OUDEREN MET EEN DIGITALE BEPERKING

 

Er komen special, grote ENVELOPPEN beschikbaar, bedrukt met een ouderenpostzegel; enveloppen om een foto, een briefje enz mee te sturen. De meerwaarde van de zegel wordt volgens de regelgeving bij inlevering van de envelop DUBBEL uitbetaald. En met dát geld kan een etentje, een bezoek aan bioscoop, museum en nog veel meer zaken worden bekostigd om het bestaan van ouderen wat aangenamer en contactrijker te maken. Het allermooiste cadeau is natuurlijk de brief, de tekening, een foto van een kind of kleinkind in de envelop.

 

De Nationale Ouderendag is een jaarlijks terugkerend evenement op de eerste vrijdag van oktober.           
De Nationale Ouderendag op 5 oktober 2018 is de D-DAG waarop wensen van ouderen worden vervuld.

5 oktober 2018: D-DEI foar âlderein

               

 

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/bejaardenpostzegelactie/

Oct 08

FRYSKE KLANKEN- STIM FAN FRYSLÂN

 

 

 

 

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/fryske-klanken/

Oct 06

Friesland…puur poëzie: een serie drietaligheid uit en over Fryslân (18/30)

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/frieslandpuur-poezie-een-serie-drietaligheid-uit-en-over-fryslan-1830/

Oct 05

Frysk…de taal van de Friezen

                                                   It is mei sizzen net te dwaan.

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/frysk-de-taal-van-de-friezen/

Oct 04

DIERENDAG: miss Poes op de catwalk, sa skattich.

CAT-WALK

 

Fotovers Henk Veenstra,  PianoTweet Joost Brands ( 694: Two Minutes of Peace)

Naar de voorpagina van FANvanFRIESLAND

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/miss-poes-op-de-catwalk/

Oct 02

Friesland…puur poëzie: een serie drietaligheid uit en over Fryslân (17/30)

Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018). 

 

Friesland…..puur poëzie   Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/frieslandpuur-poezie-een-serie-drietaligheid-uit-en-over-fryslan-1730/

Oct 01

Beveiligd: ROUWBORDEN IN DE FRIESE KERKEN

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/rouwborden-in-de-friese-kerken/

Sep 29

Ode to the onion – Oade oan de sipel.

Ode To The Onion  by Pablo Neruda. 

Onion                                                                                                       

Luminous flask, your beauty formed petal by petal, crystal scales expanded you and in the secrecy of the dark earth your belly grew round with dew.

Under the earth the miracle happened and when your clumsy green stem appeared, and your leaves were born like swords in the garden, the earth heaped up her power showing your naked transparency, and as the remote sea in lifting the breasts of Aphrodite duplicating the magnolia, so did the earth make you, onion, clear as a planet and destined to shine, constant constellation, round rose of water, upon the table of the poor.

Generously you undo your globe of freshness in the fervent consummation of the cooking pot and the crystal shed in the flaming heat of the oil is transformed into a curled golden feather. Then, too, I will recall how fertile is your influence on the love of the salad, and it seems that the sky contributes by giving you the shape of hailstones to celebrate your chopped brightness on the hemispheres of a tomato. But within reach of the hands of the common people, sprinkled with oil, dusted with a bit of salt, you kill the hunger of the day laborer on his hard path.

Star of the poor, fairy godmother wrapped in delicate paper, you rise from the ground eternal, whole, pure like an astral seed, and when the kitchen knife cuts you, here arises the only tear without sorrow. You make us cry without hurting us. I have praised you all my life, but to me, onion, you are more beautiful than a bird of dazzling feathers, heavenly globe, platinum goblet, unmoving dance of the snowy anemone and the fragrance of the earth lives in your crystalline nature.

—————————————————————————————————————————————————–

Transl AID-vignet, speaker

OADE OAN DE SIPEL   by the Frisian translator Klaas Bruinsma (1931):

Sipel

Ljochtsjend fleske, blomblêd foar blomblêd foarme har dyn skientme; kristallen skobben lieten dy swelle en yn ‘t ferhoalen fan de donk’re ierde rûne dyn liif him mei dau.

Under de ierde woeks dit wûnder, en doe ‘t dyn plompe griene sprút ferskynde, en dyn blêden as swurden op ‘e tún te wrâld kamen, heappe de ierde al har macht op en toande dyn neakende glierens; en sa ‘t by Afrodite de fiere see de dûb’le magnolia skoep, doe ‘t er har boarsten foarme, sa hat de ierde dy makke, sipel, helder as in planeet en ornearre te strieljen, bestindich stjerrebyld, rûne roas fan wetter op de tafel fan de earme minsken.

Rojaal ferbruisto dyn bol fol frissens yn ‘e fertarrende gleonens fan de fleispanne, en de snipel fan kristal yn ‘e barnende hitens fan de oalje feroaret yn in krollige gouden plûm. Ek bring ik yn ‘t sin, hoe ‘t dyn ynfloed de leafde fan ‘t skaad befruchtet, en ‘t liket dat de himel meihelpt, doe ‘t er dy ‘t sierlik stal fan in heilstien joech om dyn healrûnens fan in tomaat. Mar ûnder it berik fan de hannen fan it folk, en besnjitten mei oalje, bestruid mei in bytsje sâlt, ferslachstû de honger fan ‘e deihierarbeider op syn swiere wei.

Stjer fan ‘e earmelju, goede fee, bewuolle yn tin papier komsto út ‘e grûn, ivich, geef en suver, as sied fan in stjer, en as yn de koken it mes dy fynsnijt, dan wâlet de iennichste trien sûnder pine. Do litst ús skrieme sûnder leed te dwaan. Ik ha salang’t ik libje, dy priizge, sipel; foar my bisto moaier as in fûgel mei ferblynjende fearren; foar myn eagen bisto himelbol, platina tsjelk, roerleaze dûns fan ‘e besnijde anemoan en de rook fan de ierde libbet yn dyn kristallen natoer.

Vanwege de grootte van deze teksten is de lay-out aangepast.

De Fryske variant kun je ook nalezen in de bundel BLOMLÊZING ÜT “E SPAANSE POËZIJ door Klaas Bruinsma, uitgegeven bij Elikser te Leeuwarden. Zie daarover deze editie op FANvanFRIESLAND >  Spaanse poëzie in het Frysk

En deze link over het LUISTERBOEK >  Blomlêzing Spaanse Poëzij.

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/09/ode-to-the-onion-oade-oan-de-sipel/

Sep 28

Friesland…puur poëzie: een serie drietaligheid uit en over Fryslân (16/30)

Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018). 

Friesland…..puur poëzie   Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/09/frieslandpuur-poezie-een-serie-drietaligheid-uit-en-over-fryslan-1630/

Sep 22

SesameSelect TAALHULP ( ried wat dêr stiet ) 01

 

 Mannichien moat dea wêze om libben foar ús te wurden.

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/09/sesameselect-taalhulp-ried-wat-der-stiet/

Sep 21

OP Z’N HONDJES, zó doe je dat. (column) + SesameSelect voor PC, tablet, handy….

     Medio 2015 had de gemeente Leeuwarden (Culturele Hoofdstad van Europa in 2018) GEEN plannen m.b.t het ontlastingsbeleid. Sindsdien is er weinig veranderd aan de mogelijkheden om een kleine en/of een grote boodschap te lozen. Een Pay-Plee in het stationsgebouw, gelegenheid in de HEMA (niet na winkelsluitingstijd), in de Prinsentuin (al dan niet tussen de rhododendrons) en in de parkeergarage (Oldehoofster Kerkhof) verschaffen incidenteel verlichting ter zake doende.

De verwachting was dat de jaar-manifestatie LF2018 zo’n 4,2 miljoen bezoekjes zou kunnen trekken: een extra behoefte aan goed onderdak, een lekkere hap en drankje. En, dus –ook voor Leeuwarders en lui uit de regio- goed voor tenminste 10 miljoen bezoekjes aan een openbaar toilet.

Gelukkig had de Provincie Fryslân een iets minder vertroebelde kijk op deze behoeftige kwestie. Er zou voor LF2018 een “iepen-húskes-programma” worden aangezwengeld, waarbij particulieren hun mensvriendelijke kots-, plas en poepschone WC ter beschikking kunnen stellen. Voor LF2018 komt het ontwerp voor een verbeterd openbaar toilet (De Krul 2.0.) van Studio Selfie te laat.

Maar hoera: voor het Lân fan Taal-gebouw Obe zijn voor de verwachte drommen enkele toiletruimten besteld . En nog meer komt het goed uit wanneer in het jaar des Heren 2018 honderden mobiele húskes Leeuwarden zullen gaan sieren. Want die dixi’s van de Stichting HegeNeed zijn tenminste 24 uur per dag beschikbaar.  Yn LEO (Ljouwert En Omkriten).                            

Ik zeg, temeer nu LF2018 nakend is, met met enige aandrang: “anders gaat het los op z’n hondjes tegen paal en perk, tegen heug en meug *), tegen wil en stank”.

 

 

AS IK NET KIN SA ‘T MOAT, DAN MOAT IK MAR SA ‘T KIN   <

 >  IK KIN DER EK NEAT OAN DWAAN, SEI DE FAAM, MAR ÚT EN TROCH MOAT IK PISJE  <

 

*) Deze uitdrukking komt van Heuginn (geheugen) en Muninn (gedachten), twee ZWARTE raven, helpers van de blanke godheid WODAN die, gekleed in een rode mantel en gezeten op een WIT PAARD, de hemelen bereed.

   >   EEN PLASKRUL VOOR VROUWEN?…. FLAUWEKUL   < 

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/09/op-zn-hondjes-zo-doe-je-dat-column/

Older posts «