mrt 21

MAAND-AGENDA LF2018 MEI

 

A  DA DA  D’AGENDA DA  DA  A     

 

De ware MAAND-AGENDA vind je hier >>> LF2018- Agenda-Maand APRIL

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/03/maand-agenda-lf2018-januari/

jun 30

Een SPREEKWOORDELIJK vóórbeeld. ( Lees-Luister-Leer FRYSK)Elke afbeelding in deze serie kun je laten stilstaan door eerst op DE TITEL te drukken en dan door de stopknop te activeren. Elke SPREUKTEGEL kan afzonderlijk worden geselecteerd en met iemand worden gedeeld.

FRYSK LEREN? DAT KAN …HIER EN NU
IT FRYSK LEARE?…..DAT KIN, HJIR EN NO
herhaal…herhaal…herhaal….EN LEER DIE TAAL

Via deze link + TRANSLATOR Frysk to ……… kun je een tegeltekst intypen en laten vertalen. De uitspraak van de teksten kun je activeren met de STARTKNOP rechts van elke tegel. Probeer maar. Ook kun je een spreuk hieronder selecteren, kopiëren en plakken in de vertaler.

Ek al is Fryslân plat…it hat syn hichtepunten.

In Fries jout earst dan belies as er yn it hert rekke is.

Wa ’t in Fries ienkear yn it hert sluten hat, is der min wer út te krijen.

Bûter, brea en griene tsiis…..wa dát net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.

Leafde is himelsk mar kin sear dwaan as de hel.

Ek in basterthûntsje hat in wispelsturtsje.

Yn it strjitsje fan aanst stiet it hûs fan nea.

As ’t neat te dwaan hast, doch it hjir dan net.

In bliere laits en in fleurich gesicht meitsje slimme dingen licht.

De hazze en de slak hawwe nijjier op ‘e selde dei.

Wat mear as men in kat streaket, wat heger as de sturt stekt.
————————————————————-

Spreekwoorden en gezegden (ook de unieke Fryske SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN) werden honderden,soms duizenden jaren mondeling overgedragen van ouder naar kind, van generatie op generatie.

Deze TAALHULP-demo is nog in ontwikkeling. Na het aanklikken van deze link: + 30 dozyn sprekwurden vind je op deze website 30 dozijn sprekwurden en sei-siswizen, compleet met uitspraak en verklaring/vertaling terug.

IDEE, TEKST, ONTWIKKELING © HENK VEENSTRA

Er zweven nog meer WOLKIES voorbij in:  + ABE-wolkies MIX

Fan van Fryslân wurdt net mei mooglik makke troch de provinsje Fryslân.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/06/fryske-sprekwurden-lees-luister-leer/

mei 20

A DREAMY DAY (QR-related)

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/05/a-dreamy-day-qr-related/

mei 20

Wie was deze Friese edelman ? (SesameSelect)

>   https://bit.ly/2ISXRok   <

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/05/wie-was-deze-friese-edelman-sesameselect/

mei 17

Slot op zonneparken in deel van Friesland

In Nederland staan ongeveer 7,6 miljoen woningen welke voor 2050 moeten afzien van aardgasgebruik. Met 32 jaar to go gaat het dan om minder dan achtduizend werkdagen om per werkdag zo’n 950 woningen aardgasvrij te maken. En nieuw te bouwen huizen moeten dat sowieso zijn. Bij de bouw van flats worden de strengere vereisten problematisch want de dak-oppervlakken zijn niet groot genoeg. Na die om- en nieuwbouw is veel meer elektriciteit nodig: ook voor het laten rijden van meer elektrisch aangedreven auto’s en fietsen.

Over een half jaar gebruikt al evenveel elektriciteit als Nederland….. dit kan niet goed gaan.

Ondernemers en particulieren die zonnepanelen willen plaatsen mogen in enkele delen van Friesland nu al niet meer alle stroom leveren die ze kunnen opwekken.  Netbeheerder Liander vreest overbelasting van het elektriciteitsnet. Het zal zeker 3 jaar duren tot het net versterkt kan zijn (ook voor overschakeling van aardgas en autobrandstoffen naar elektro)  en die beperkingen kunnen worden opgeheven.

Friesland heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2020 20 % minder energie te gebruiken. Bij de opwekking van elektriciteit middels de wildgroei aan zonne”parken” zit de provincie nu al boven die 20 procent. 

 

Er worden nu teveel zonneparken gepland en geplaatst. Nadelen zijn er in overvloed:

1: Speculanten/investeerders in zonneparken gaan met  subsidies aan de haal. De eigenaren en huurders van woningen draaien voor de kosten op of staan in de kou.

2: Werkgelegenheid voor paneelbouw en transport gaat overwegend naar het buitenland.

3: Er komt onnodig beslag op grond voor landbouw en veeteelt . Plaatsing op daken van gebouwen is lastiger/kostbaarder maar wél dichter bij de afnemer.

4: Laag-bij-de-grondse plaatsing (zonneweide) geeft zichtvervuiling. Hoger, sterk schuin geplaatste panelen kunnen hinderlijk zijn voor het verkeer (lichtspiegeling). 

5: Lustoord voor muizen en mollen: onder zeer laag geplaatste zonneweiden kan meestal NIET gemaaid worden, waardoor onkruid alle kans krijgt om te woekeren en ongedierte als muizen in de kruipruimte onder de panelen hun vermenigvuldigingsgang kunnen gaan.

6. Vrijwel horizontaal geplaatste panelen zijn extra kwetsbaar voor vervuiling (stof, woestijnzand, bladeren, sneeuw) en hagelschade.

7. Zonneweiden ( grote oppervlakte en smalle tussenruimten) veroorzaken bij hevige regenval forse afwaterings-problemen.

————————————————————————————————————————————-

Een groot, nog niet opgelost probleem is het gebrek aan opslagmogelijkheden voor het overschot aan opgewekte elektrische energie (discrepantie tussen piekproductie en piekvraag).

Hierbij mijn suggesties:

A. Plaats panelen uitsluitend op daken van gebouwen , zo dicht mogelijk bij de afnemers. Nog geen 5% van de daken kregen zonpanelen.

B. Gebruik de holle torens van de ( steeds groter ontworpen ) windmolens bij harde wind als watertorens om bij weinig wind datzelfde water te gebruiken voor winning van stroom (soms via stoom).

C. Zet bij veel wind de opgewekte energie in voor elektrolyse van water, splitsing in waterstof en zuurstof. Tip: Aan de Columbia University is een elektrolyse-apparaat op zonne-energie ontwikkeld dat waterstof produceert uit zeewater. Het apparaat is membraan- en pomp-vrij en kan levert 99% zuiver waterstofgas produceren.

D. gebruik in plaats van aardgas het teveel aan elektro voor warmte-opwekking in de industrie.

E. Verkoop geen aardgas uit eigen bodem of te importeren aardgas aan het buitenland maar ga het uitsluitend inzetten  voor gebruik in huishoudens ( om erop te koken en om het huis te verwarmen).

F.  Stuur de nerds maar naar de Sahara om daar met zonnestroom bitcoins te genereren. Anders draait de Nederlandse consument op voor sterk verhoogde stroomkosten.

G. REGULERING: Gebruik de eb- en vloedstroom tussen Noordzee en Wad voor de productie van elektro bij grote vraag. Zie mijn column> https://123gedichtengedachten.wordpress.com/2016/10/11/noordzee-e-wadden/   Hierbij zou in die krachtige zeewaterstroom van on-zuiverheden kunnen worden ontdaan waarna het zuivere H2O later (met opgewekte energie) gereguleerd verhit kan worden voor de winning van zout en stoom voor het aandrijven van machines. Tip: Aan de Columbia University is een elektrolyse-apparaat op zonne-energie ontwikkeld dat waterstof produceert uit zeewater. Het apparaat is membraan- en pomp-vrij en kan levert 99% zuiver waterstofgas produceren.

Voor meer ideeën is op deze website ruim plaats. Natuurlijk ter verdere overweging en ontwikkeing, zoals alles: VATBAAR VOOR VERBETERING

  • Denk aan de (verdere ontwikkeling van DRIJVENDE PANELEN ( ook met woning-onderbouw). Voordeel is dat paneel-complexen zoals zonnebloemen in  ideale stand naar de zon kunnen worden gedraaid zonder ingewikkelde techniek, energie- en personeelskosten. Versgegraven meertjes voor waterberging ( bv na zandwinning) zou daarvoor ingericht kunnen worden.
  • Vaak helpt vragen stellen energie besparen of anders te gebruiken. Zo zou WONEN WAAR JE WERKT en WERKEN WAAR JE WOONT enorm kunnen besparen aan energie. Of zou het toch slimmer zijn om weer bomen te laten groeien voor veel producten i.p.v die uit aardolie te maken? En waarom groenten, fruit, bloemen om de halve aardbol (gekoeld) verslepen i.p.v lokaal geteelde gebruiken? 
  • Gedurende een half jaar herfst in deze contreien zou het alle niet-werkenden gegund zijn om te vluchten naar zonniger oorden. En mensen uit warmere streken zouden een beter plekje moeten kunnen zoeken op het eigen continent.

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/05/slot-op-zonneparken-in-deel-van-friesland/

mei 16

Fryslân moat skalygas-frij bliuwe (gearfetting)

Augustus 2013  Minister Kamp heeft aangekondigd dat er nog geen besluit is genomen over proefboringen naar schaliegas. Die bezwering past bij de mening van de Friese Milieu Federatie: LAAT DAT GAS MAAR ZITTEN.

In Fryslân zijn proefboringen van schaliegas mogelijk. Een deel van het inmiddels vergunde zoekgebied in de Noordoostpolder strekt zich uit tot het Friese grondgebied dat grofweg loopt ten zuiden van de lijn Sloten – Wolvega. In dit gebied bevinden zich eveneens natuurgebieden als het Tjeukermeer, de Groote Brekken en de Rottige Meenthe. Tien jaar geleden is bij Emmeloord geboord naar schaliegas, maar er werd niets aangetroffen. Een succesvolle proefboring zal hoogst waarschijnlijk tot grootschalige exploitatie leiden met heel veel  boorputten. Hierdoor ontstaat er schade voor natuur, landschap, bebouwing en leefomgeving. Tulip Oil wil bij Terschelling gas gaan winnen, grotendeels middels de omstreden fracking-methode.

FRACKING. De winning van schaliegas en -olie gebeurt door onder hoge druk met chemicaliën en water het bodemgesteente te breken. Het verontreinigde breekwater wordt samen met het gas en de olie naar boven gehaald, en daarna als afvalwater weer terug in de put gepompt.

De statenfractie ChristenUnie is tegen proefboringen naar schaliegas in Friesland. De Statenfractie Friese Koers is hevig verontwaardigd over de proefboring voor schaliegaswinning in de gemeentes Lemsterland en Gaasterlan-Sleat door het Britse bedrijf Cuadrilla.  Dit bedrijft stelt, dat er al in 2010 aan hen een opsporingsvergunning is verleend. De Friese  Milieu Federatie is dan ook  geen voorstander van proefboringen naar schaliegas.  Juni 2013: De Rabobank weigert wereldwijd geld te lenen aan bedrijven die te maken hebben met de winning van schaliegas.

Boxtel en Haaren in Noord-Brabant werden aangewezen voor proefboringen, maar dat gaat niet gebeuren.De gemeente Noordoostpolder zal geen vergunning afgeven voor proefboringen bij Luttelgeest en Marknesse. In totaal hebben nu ongeveer 60 gemeenten zich schaliegasvrij verklaard. Frankrijk heeft de winning van schaliegas verboden, Duitsland overweegt hetzelfde en de Britse winning is stil gelegd in verband met mogelijke aardbevingen.

 

-Nederland is door zijn hoge bevolkings- en bebouwingsdichtheid en hoog ontwikkelde infrastructuur niet erg geschikt voor schaliegaswinning. Buiten de belanghebbende industrie en politici ontbreekt voor boring naar schaliegas het maatschappelijk draagvlak.

-De boringen (2-5.5 km lengte) zijn veel kostbaarder. (De geplande proefboringen bij Boxtel en Haaren gaan ergens tussen de tien en twintig miljoen euro per boring kosten. Economische zaken liet weten, dat er nooit aan wie dan ook een vergunning voor proefboringen is verleend.  Winning van schaliegas, zeker vanonder Fryslân zal niet lonen: de gashoudende lagen zijn té dun ofwel gebroken.. Op elke vierkante kilometer zou zeker op drie locaties moeten worden geboord. De lagen liggen veel dieper dan bij aardgas uit zandsteen en vanuit diepste punt zou stervormig zo’n 200 meter in alle richtingen horizontaal moeten worden geboord.

De geschatte hoeveelheid schaliegas diep in de Nederlandse ondergrond zijn relatief klein ( misschien minder dan 350 miljard m3) waarvan een veel kleiner deel misschien winbaar is. De risico’s zijn zó groot, dat schaliegaswinning als onzinnig bestempeld moet worden.

-In een schaliegasveld moet over een stukje van 200 meter ca. 200.000 m3 water, 1800 ton zand en 100 ton (milieuschadelijke) chemicaliën worden gebruikt. Bij “hydraulic fracturing’ wordt water (met daarin onder meer toxische, corrosieve, carcinogene en radioactieve stoffen, zoals benzeen, kwik, arseen en radium 226) onder zeer hoge druk in de gashoudende ondergrond geperst. Hierdoor worden kleine scheuren in de schalielaag vergroot, waardoor gas richting de boorpijp kan stromen. Een deel van die hulpstoffen zal met het vrijkomende aardgas mee aan het licht komen. Zuivering van dat afvalwater is zeer kostbaar; lozing van het vervuilde water zal enorme schade aanbrengen.

– Grote kans op gas- en chemische verontreiniging vormt “de zwakke plek” in het boortraject: de overgang van het verticale naar het horzontale. Resten van de fracking-vloeistoffen (zo’n 25 %) met het kankerverwekkende benzeen en andere giftige substanties zullen in het grond- en oppervlaktewater terecht komen. Een deel zal in het veld achterblijven ( met grote kans op verontreiniging van het grondwater). De Amerikaanse geologische dienst USGS heeft op donderdag 29 augustus ’13 verklaard dat het lekken van vloeistoffen, gebruikt bij schaliegasboringen, hoogstwaarschijnlijk de oorzaak zijn van de ,,wijdverspreide” dood van onder meer vissen in het riviertje Acorn Fork in het zuidoosten van Kentucky.

-De gashoudende kleilagen worden geforceerd verder gebroken, waardoor er zeer grote kans is op bodemverzakking met aardbevingen van honderden lichte tot enkele zeer zware.

-Bovendien kan er zo’n overdruk optreden, dat het methaangas moet worden afgefakkeld en verbrand, waarbij een grote hoeveelheid gas wordt verkwist en heel veel Methaan, CO2 en hitte de atmosfeer zal vervuilen. Methaan is een 25 maal sterker  broeikasgas dan CO2. Ergo: De uitstoot van broeikasgassen kan flink toenemen door de winning van schaliegas. De ervaring leert dat in de V.S. er methaan-lekkages voorkomen.

-Voor schaliegaswinning is veel meer energie nodig dan voor conventioneel aardgas. De winning vergt hoge druk, waterpompen, chemicaliën en speciaal zand. Die moeten allemaal gemaakt, vervoerd worden en dat kost energie.

-De vette, gashoudende kleilagen bevatten per kubieke meter veel minder gas dan bij gashoudend zandsteen, de ontgaste delen zakken sneller ineen, de overdruk verdwijnt, er zijn meer boorputten nodig. De consequentie is, dat winning van schaliegas veel langzamer gaat en kostbaarder is dan conventionele gaswinning. Huishoudelijk gas wordt duurder en er komt juist een grotere afhankelijkheid van goedkoper Russisch aardgas.

-Voor schaliegaswinning zijn enorme hoeveelheden schoon (drink)water nodig. Het boorwater wordt later gespuid ( met de chemische verontreiniging daarin). De productie van drinkwater gaat steeds moeizamer. Het is waanzin om voor gaswinning duurgewonnen drinkwater te gebruiken.

-Winning van schaliegas is niet nodig. Er wordt nog altijd aardgas geëxporteerd en in gascentrales verstookt. Onze nationale, snel slinkende aardgasreserves zijn straks meer dan nodig om op te koken en om woningen/kantoren mee te verwarmen.

-De onbelemmerde winning van schaliegas in de V.S. heeft de wereldenergiemarkt verstoord en het omliggende gebied verpest. Het gas werd goedkoop aangeboden waardoor ook de prijs van kolen daalde .En daarmee was het pad in Europa vrij om steeds meer stroom op te wekken in kolencentrales.

-Als een terroristische organisatie zou dreigen de Nederlandse ondergrondse watervoorraad te vergiftigen, dan zou de wereld te klein zijn. En nu kunnen buitenlandse bedrijven toestemming daarvoor krijgen?

-Er moeten veel meer putten per veld worden geslagen. In de V.S. kostten 7000 boorputten 42 miljard dollar, maar de waarde van het daar geproduceerde schaliegas was slechts 32 miljard dollar. De beoogde velden liggen ver van de bestaande gasleidingen. Er zijn veel nieuwe tracé’s door het boerenland nodig. Schaliegaswinning is daarmee hoofdzakelijk in het belang van de boorbedrijven en de (buitenlandse) gasmaatschappijen en niet in het belang van de Nederlandse gasconsument. De eventuele opbrengsten zullen verdwijnen naar het buitenland. De maatschappij blijft achter met een enorme schade en de Nederlandse aardgasconsument betaalt het gelach van de aandeelhouders.

——————————————————————————————————————————————-

september 2016. Alweer een aardbeving in Oklahoma, nu 5,6 op de schaal van Rigter. De beving was in zeven Amerikaanse staten te voelen. In de wijde omgeving van het epicentrum moeten 35 putten per direct dicht.

De opslag van afvalwater bij winning van schaliegas en -olie leidt tot aardbevingen.

Oklahoma werd vanochtend om 07.00 uur lokale tijd getroffen door de zwaarste aardbeving in de regio tot nu toe. Aardbevingen komen in het midden-westen van de VS in toenemende mate voor sinds begonnen werd met de winning van schaliegas en -olie. In 2012 waren er in Oklahoma enkele tientallen aardbevingen met een kracht van 3,0 of meer.  In 2015 waren het er al meer dan 900. Naburige staten hebben de afgelopen jaren het aantal schalieputten al beperkt; sindsdien is het aantal aardbevingen daar meer dan gehalveerd.

 

 

 

MEER INFO OVER DIT ONDERWERP VIND JE IN: http://bit.ly/1dj3ve5

van het weblog http://co2opslag.wordpress.com

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/05/fryslan-moat-skalygas-frij-bliuwe/

mei 13

Je kunt het tóch niet laten…

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/05/je-kunt-het-toch-niet-laten/

mei 13

Moederdag-Memmedei.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/05/moederdag-memmedei/

mei 12

SESAME-MAIL voor jou en de ander

De hieronderstaande wens uit Friesland is altijd bruikbaar en welkom. Je deelt door te selecteren, knippen en plakken in een e-mail.

 IN NOFLIKE DEI FIERDER

 

De hierbovenstaande wens uit Friesland is altijd bruikbaar en welkom. Je deelt door te selecteren, knippen en plakken in een e-mail.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/05/34440/

mei 08

NIEUW op FAN: QART (QR-kunst)

 

 

Dit protype van QRart op fanvanfryslan.nl werd samengesteld uit vier identieke QR-codes, elk linkend naar dit bestand op deze site  > ww.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/04/wolkjes-1/

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/05/niew-op-fan-qr-art/

mei 08

Kikker-avances (cartoon)

 

grafiek van onze eigen hedendaagse Maurits Escher: Redmer Hoekstra

                                                       Grafiekmeer van Redmer > https://bit.ly/2woscWZ

 

Website Redmer Hoekstra

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/05/kikker-avances-cartoon/

mei 08

DONKERE WOLKEN ?

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/05/donkere-wolken/

mei 06

Einenflecht

                       

Beeld: Jan Wiersma-Rottevalle-Friesland.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/05/einenflecht/

mei 05

Lauwersmeer Friesland….konikpaarden in duel.

Foto: @ GerhardKornelis  visueel journalist.

Grote delen van het Lauwersmeergebied worden nu begraasd door konikpaarden. Deze kleine, muisgrijze paarden komen oorspronkelijk uit Polen en hebben nauwelijks verzorging nodig. De geharde paardjes zijn eigendom van Staatsbosbeheer. Ze worden alleen in uiterste nood bijgevoerd en brengen hun veulens zonder tussenkomst van de mens ter wereld. In de zomer krijgen de konikpaarden versterking van koeien en paarden van boeren uit de omgeving.

De begrazing is bedoeld om de variatie in de natuur te behouden en zo mogelijk te vergroten. De grote grazers  houden het gras kort, zodat steltlopers kunnen broeden en eenden en ganzen voedsel kunnen zoeken.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/05/lauwersmeer-friesland-konikpaarden-in-duel/

Load more