web analytics

Elke week weer 3 QR-cultureel uit het Friese land.

Elk van deze QR-codes kun je openen  met een QR-lezer op je i-phone. Elke week wordt ook de inhoud van deze QR-column ververst.

 En natuurlijk kun je ook deze codes ofwel gezamenlijk ofwel per stuk selecteren en plakken in een bericht aan iemand anders.

Allereerst een beetje info over het fenomeen QR-code.

Een QR-code is een link naar allelei vormen van informatie: van afzonderlijke afbeeldingen of korte teksten, een foto-album of een informatieve website over een onderwerp.

Je ziet ze steeds meer: afgedrukt op papier (als sticker, in een krant of tijdschrift, in de openbare ruimte, op een verpakking of  een winkelruit.  QR-codes kun je openen met de QR-lezer van een i-phone en je kunt ze gemakkelijk delen met iemand..

Ook zijn er wisselende QR-codes waarmee bv wekelijks een andere inhoud opgehaald kan worden.

——————————————————–  GoogleTranslate > https://bit.ly/2HruU1a  ——————-

A QR code is a link to all kinds of information: from individual images or short texts, a photo album or an informative website about a subject.

You see them more and more: printed on paper (as a sticker, in a newspaper or magazine, in public places, on a package or a shop window . You can open QR codes with the QR reader of an i-phone and you can easily share them with another person.

There are also changing QR codes with which, for example, a different content can be retrieved weekly.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/01/wekelijks-vier-qr-cultureel-uit-het-friese-land/

Een SPREEKWOORDELIJK vóórbeeld. ( Lees-Luister-Leer FRYSK)

Spreekwoorden en gezegden (ook de unieke Fryske SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN) werden honderden,soms duizenden jaren mondeling overgedragen van ouder naar kind, van generatie op generatie.
Deze “spreuktegels” kun je laten stilstaan door de stopknop te activeren. Elke spreuktegel kan afzonderlijk worden geselecteerd en met iemand worden gedeeld. De uitspraak van het spreekwoord kan worden beluisterd door de afspeelknop > tussen de spreuktegels te activeren.

FRYSK LEREN? DAT KAN …HIER EN NU
IT FRYSK LEARE?…..DAT KIN, HJIR EN NO
herhaal…herhaal…herhaal….EN LEER DIE TAAL

Via deze link + TRANSLATOR Frysk to ……… kun je een tegeltekst intypen en laten vertalen. Probeer maar. Ook kun je een spreuk hieronder selecteren, kopiëren en plakken in de vertaler.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/01/fryske-sprekwurden-lees-luister-leer/

Energie-Wisseling: op het goede spoor?

bit.ly/2oRFBTU

Het gratis spoorboekje over Energie-Transitie kun je bereiken door de QR-lezer op te i-phone te richten op deze QR-code. In vele korte bijdragen kom je het een en ander te weten over veel aspecten van de voor elke inwoner van Friesland en omstreken de komende dertig jaar belangrijke ontwikkeling.

Ook kun je nu deze verkorte code bit.ly/2oRFBTU activeren en delen met een ander.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/02/energie-wisseling-op-het-goede-spoor/

HET WATER KOMT…..

http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/02/het-water-komt/

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/02/het-water-komt/

een nieuwe lente, een nieuw geluid….

h 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/02/een-nieuwe-lente-een-nieuw-geluid/

LEVENDIGE ABSTRACTIES

In de GALERIE van de LAWEI te Drachten toont Henk Rusman, beeldend vormgever uit Oudebildtzijl zijn GEOMETRISCHE KUNST.

Met veertig jaar vakmanschap heeft Henk Rusman in bedachtzame rust structuren en ordeningen onderzocht in de ons omringende vormen. Elementaire wiskundige vormen als cirkel, ovaal en vierkant vormen de basis van zijn onderzoek. De motor voor nieuw werk is zijn eigen oeuvre, want elk afgerond beeld is weer een aanleiding voor een nieuw beeld. Zo groeide een omvangrijke collectie geometrische kunst waarvan een deel te vinden is in de openbare ruimte van veel steden en dorpen.

In de Galerij van de Lawei presenteert Henk Rusman tot 29 maart vooral recent drie-dimensioneel werk. De opening is op zondag 1 maart om 15:00 uur.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/02/levendige-abstracties/

FRYSLÂN……. pais en fretten

Fryslân: pais en fretten

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/02/fryslan-pais-en-fretten/

De gaskraan dichtgedraaid?

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/02/de-gaskraan-dichtgedraaid/

14-02-2020 Valentijnsdag

Op deze VALENTIJNSDAG-2020 kun je iemand waar je verliefd op bent ( en die zich dat niet bewust is) een SESAMEMAIL sturen of de code daarvan bezorgen.

Ziehier de uitleg >
https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/05/34440/ en de afgekorte link > https://bit.ly/2UPUHqZ

Elk jaar, op 14 februari, is het Valentijnsdag. Dat is hét moment om een bloemengroet of een kaartje te sturen aan mensen die men dankbaar is of op wie men bijzonder gesteld of verliefd is. Een persoonlijk mailtje sturen is nóg beter.

Ook voor deze Valentijnsdag kun je een Valentijn-liner met je E-mail mee-sturen. Klik daarvoor met rechts op de Valentijn-liner van jouw keuze en gebruik dan de optie PER E-MAIL VERZENDEN. Of selecteer, knip en plak. Op deze site én ook op www.mailhitsblog.wordpress.com tref je deze speciale Fryske FALENTYN-LINERS.

Zie daarvoor https://mailhitsblog.wordpress.com/fryske-falentine-liners/

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/02/14-02-2020/

Van aardgas naar waterstofgas ?

In Victoria (zuid-oost Australië) wordt al sinds 1924 bruinkool (een soort turf) gedolven en voor stoom- en stroomwinning ook verbrand in bruinkool-generatoren. Daarbij wordt per jaar zo’n 60 miljoen ton van het “broeikasgas” CO2 uitgestoten. Video-presentatie > https://youtu.be/YNpLXOPGIPQ

Het is zelfs zo dat in New South Wales de Mount Wingen al non-stop 6000 jaar ondergronds smeult. Misschien “aangevuurd” door zelfontbranding of een bosbrandje lang geleden. In de deelstaat Victoria was het kortgeleden 47 graden Celsius. En ook nu ontstaan gemakkelijk bosbranden door het brandglas van een bierflesscherf of een weggegooide peuk. In Australië is nu al 8,4 miljoen hectare (een oppervlak twee keer zo groot als Nederland) afgebrand. Bijna niet te bestrijden ondergrondse bruinkoolbranden zoals vroeger ook hier in Noord-Nederland als veenbranden voorkwamen ontstaan dan door een enkel brandend twijgje.

Australië brandt (nog heel lang)

Het is de bedoeling dat de bruinkool-centrales op termijn worden gesloten. Maar nu nog niet, want de WATERSTOF-LOBBY  in Australië/Japan  (ook hier in de drie Noordelijke Provincies is die club bezig met plannen om een waterstof-economie op te zetten) wil eerst nog zoveel mogelijk waterstof via verbranding van bruinkool,  het aandrijven van stoommachines om stroom op te wekken en via electrolyse van zuiver water H2 te produceren en om dát gas te comprimeren en te koelen tot vloeibare waterstof. En om dat spul ( met dieselstook) te verschepen van Hastings – Australië zo’n 5000 kilometer naar Japan om daar te lossen en te vervoeren naar het Olympisch dorp voor verlichting,verwarming of koeling. Voor degenen die zich willen verdiepen in dit item een link (bron NRC) > https://bit.ly/30cvIPk

Kortom: hier wordt de wereldwijde eis om CO2 te minderen totaal ondermijnd door het financiële eigenbelang van de Waterstof-Lobby. Intussen is hier én in Australië nog steeds de afvang en opslag van CO2 (CCS) niet geregeld. De oude ideeën daarover in Nederland (ZEPP-centrale in Drachten, CO2-opslag onder woonwijken van Barendrecht, grootschalige CO2-opslag in Groningen e.o. enzomeer), zijn alle in de prullenbak verdwenen

Medio 2017 Energiebedrijven Engie en Uniper gaan definitief geen CO2 opslaan onder de zeebodem bij de Rotterdamse Maasvlakte. Hun deelname aan het ROAD project om CO2 te verstoppen in een leeg gasveld werd stopgezet. Engie is in Australië betrokken bij centrales in de Latrobe Vallei in de staat Victoria., waarbij met bruinkool waterstofgas wordt gemaakt en CO2 vrijkomt ZONDER dat de opslag daarvan (CCS) is geregeld. Het TEM 2020 maakt misbruik van de Spelen Tokyo 2020 als podium van de promotie van H2 als de GROENE energiedrager voor de toekomst. 7

,,Van de 150 miljoen euro subsidie die we voor het project gereserveerd hebben, is al 15 miljoen euro uitgekeerd. Het deel dat naar Engie en Uniper is gegaan, zal terugbetaald moeten worden.”

Engie (voorheen GDF Suez) en Uniper (voorheen E.on) twijfelden al langer over hun deelname aan het megaproject, omdat de CO2-opslag een stuk meer zou kosten dan vooraf ingeschat. Ze haken nu definitief af ‘omdat ze de investering niet meer kunnen rechtvaardigen’, schrijft minister Kamp aan de Tweede Kamer.

Plan-informatie van de waterstof-coalitie in Australië-Japan >

 https://www.cslforum.org/cslf/sites/default/files/documents/Melbourne2018/Hydrogen_Energy_Supply_Chain_Project_Presentation_to_CSLF_Policy_Group.pdf 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/01/van-aardgas-naar-waterstofgas/

HET BESTAAT ……….

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/12/het-bestaat/

BOER EN LEVEN

BOER EN LEVEN   <

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/10/boer-en-leven/

Hit je mail met een MAILHIT

Ben je toe aan wat informatie over de aanstormende EnergieWisseling? Dan kun je terecht op een speciaal daarvoor ingerichte plek op internet (zonder cookies en reclames).

Hier zo het SPOORBOEKJE voor een keuze van een onderdeel:
SPOORBOEKJE (indeling):
bit.ly/2oRFBTU

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/09/hit-je-mail-met-een-mailhit/

Verdienmodel voor de Nederlandse veestapel.

Volgens de daarvoor geleerden wordt het aardse klimaat alsmaar warmer. Een van de oorzaken zou het toenemende broeikasgasgehalte in de atmosfeer zijn. Een deel daarvan wordt door de veestapel, in casu de koeien, uitgeboerd en uitgescheten. Het gaat dan niet alleen om het gas CO2, maar ook om de veel schadelijker broeikasgassen methaan en lachgas. Het jammerlijke is dat de veeboeren hun melkkoetjes opsluiten in megastallen en voeren met belegen hooi en bijmesten met allerlei aangevoerd voer voor nóg meer melk en nóg meer vlees en nóg meer inkomsten.

In het huidige tijdsgewrocht gaan er steeds meer stemmen op om deze huisdieren weer zelf hun kostje
te laten vinden in de grazig-groene, kruidenrijke weiden . Maar somtijds is het buiten zó warm dat de beesten schaduw nodig hebben en dat verdienen de dieren ook. Helaas zijn overal in Nederland bossen, boomwallen en alleenstaande bomen gerooid. Omdat dieren precies zo als mensen behalve beweging, goed voer en water bij hogere temperatuur ook schaduw van node hebben, valt te pleiten voor minder kaalslag en meer aanplant van veel bomen op de nu nog egaal groene weiden. Vooral in Friesland. Anna Liese

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/09/36170/

Load more