jun 30

Een SPREEKWOORDELIJK vóórbeeld. ( Lees-Luister-Leer FRYSK)Elke afbeelding in deze serie kun je laten stilstaan door eerst op DE TITEL te drukken en dan door de stopknop te activeren. Elke SPREUKTEGEL kan afzonderlijk worden geselecteerd en met iemand worden gedeeld.Als je in DE STILSTAND de recorderknop tussen de tegels activeert, dan kun je ook de UITSPRAAK van de spreuk beluisteren.

FRYSK LEREN? DAT KAN …HIER EN NU
IT FRYSK LEARE?…..DAT KIN, HJIR EN NO
herhaal…herhaal…herhaal….EN LEER DIE TAAL

Via deze link + TRANSLATOR Frysk to ……… kun je een tegeltekst intypen en laten vertalen. De uitspraak van de teksten kun je activeren met de STARTKNOP rechts van elke tegel. Probeer maar. Ook kun je een spreuk hieronder selecteren, kopiëren en plakken in de vertaler.

Ek al is Fryslân plat…it hat syn hichtepunten.

In Fries jout earst dan belies as er yn it hert rekke is.

Wa ’t in Fries ienkear yn it hert sluten hat, is der min wer út te krijen.

Bûter, brea en griene tsiis…..wa dát net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.

Leafde is himelsk mar kin sear dwaan as de hel.

Ek in basterthûntsje hat in wispelsturtsje.

Yn it strjitsje fan aanst stiet it hûs fan nea.

As ’t neat te dwaan hast, doch it hjir dan net.

In bliere laits en in fleurich gesicht meitsje slimme dingen licht.

De hazze en de slak hawwe nijjier op ‘e selde dei.

Wat mear as men in kat streaket, wat heger as de sturt stekt.
————————————————————-

Spreekwoorden en gezegden (ook de unieke Fryske SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN) werden honderden,soms duizenden jaren mondeling overgedragen van ouder naar kind, van generatie op generatie.

Deze TAALHULP-demo is nog in ontwikkeling. Na het aanklikken van deze link: + 30 dozyn sprekwurden vind je op deze website 30 dozijn sprekwurden en sei-siswizen, compleet met uitspraak en verklaring/vertaling terug.

IDEE, TEKST, ONTWIKKELING © HENK VEENSTRA

Er zweven nog meer WOLKIES voorbij in:  + ABE-wolkies MIX

Fan van Fryslân wurdt net mei mooglik makke troch de provinsje Fryslân.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/06/fryske-sprekwurden-lees-luister-leer/

jul 17

MH17 vier jaar later….

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/07/mh17-vier-jaar-later/

jul 13

KUNSTWERK  EN KOPIE  –  KEUNSTWURK EN KOPY  –

 
 

Nee, geen kopie van een kunstwerk

tipt ooit aan het origineel.

De scheppingskracht van het ontstaan is van dien aard,

dat ‘t hart sprongetjes gaat maken,

dat kleurenpracht verschijnt,

dat inspiratiebronnen spuiten

en anderen aanzet tot hun eigen schepping.

 

Dat is wat kunstenaars laten zien en voelen met hun werk.

 Het delen, tonen, doorgeven en opnieuw doorleven van het werk

door observatie en opnieuw doorvoelen van het geschapene.

Dank voor uw schepping en scheppingsdrang die mij doet leven.

                                                                                                                                                      Dukke Bruinsma

———————————————————————————————————

Nee, gjin kopy fan in keunstwurk

kin ea tippe oan ‘t originiel  fan d’ earste berte.

De gloed, útgeand fan ‘t keunstwurk fan de skepper is sá,

dat herten sprongen meitsj’ út nocht,

dat kleurenpracht ferskynt as yn de bôge,

dat boarnen fan de ynspiraasje spuitsje

en oaren bringe ta har eigen skeppings.

 

Hjir toane keunstners wat hja fiel’ yn ‘t wurk.

‘t Meidielen, trochjaan en opnij belibjen

troch ‘t waarnimmen en opnij trochfielen fan it keunstwurk.

Ha tank keunstner  foar dyn kreaasjes  en skeppingsdrang, dy ‘t libje lit yn blidens.

                                                                                                                        Omzetting: Klaas Bruinsma

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/07/kunstwerk-en-kopie-keunstwurk-en-kopy/

jul 08

It túnpaad fan ús heit….

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/07/it-tunpaad-fan-us-heit/

jul 05

Black Beauties

 

SCAN ME, SHARE ME.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/07/black-beauties/

jul 04

Nieuw beleid in de gemeente Smallingerland

De gemeente staat open voor de inbreng van ingezetenen.

 

                                                                                                                                             Openheid: Jan Wiersma

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/07/nieuw-beleid-in-de-gemeente-smallingerland/

jul 03

MAILHITS út Fryslân.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/07/mailhits-ut-fryslan/

jun 27

Zoals te doen gebruikelijk…

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/06/zoals-te-doen-gebruikelijk/

jun 17

Drachten in STIJL….

ScanMeQuick

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/06/drachten-in-stijl/

jun 14

Recordpoging Langtouwtrekken in Friesland mislukt.

De Drachtster Atletiek Vereniging DAV heeft een poging gedaan om het Friese record touwtrekken boven de 2 km te verbeteren. Het gaat daarbij om aan een zo lang mogelijk touw ( meer dan twee kilometer) te trekken, waarbij regionale recordhouders als uitdagers enerzijds en hun tegenstanders anderzijds (zoals zo vaak) elkaar niet kunnen luchten of zien maar wel aanvoelen. 

Het touw was gister niet in beweging te krijgen en de poging werd gestaakt. Bij het inhalen van het trektouw bleek, dat onderweg een kudde koeien op het touw lag te slapen.

De DAV en ook uitdager AHL (Aan Het Lijntje) was teleurgesteld.

Bron: Noordelijk Evenementen Promotie.

————————————————————————————————————————————–

Maar…  de mienskip van de tweede stad van Fryslân gaat onverdroten verder om Dr88 op de wereldkaart te zetten. Zie maar:

Wereldrecordpoging Handstand

Image result for DGC

 

De omturn-vereniging DGC gaat Drachten op z’n kop bekijken in poging om het Wereldrecord Handstand. te verbeteren. We gaan op zaterdag 7 juli 2018 rond 14:00 uur in het Thalenpark te Drachten met zoveel mogelijk mensen gelijktijdig een handystand maken:  tenminste 1200 beentjes van de vlakte om in het Guinness Book of World Records te belanden. Vooraf is er in het parkje een drol-control en worden bierflesscherven geruimd. Als je niet of niet meer zelfstandig en gemakkelijk een onderstebovenstandje kunt maken, mag je ter lijfelijke ondersteuning  een hulpkracht meenemen .

07-07-2018. HET IS GELUKT. Maar liefst 594 Smallingerlandse kinderen stonden ongeveer gelijktijdig even ondersteboven om het wereldrecord handstand in het Guinness Book of Records te verwerven.

En lastbutnotleast: Op de  achtstedag van juli  wordt in de hoofdplaats Leeuwarden gepoogd om het culturele wereldrecord book-domino te breken. Er moeten tenminste 10.500 literaire producties uit de straks lege Friese boekenplanken worden platgelegd.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/06/record-poging-langtouwtrekken-in-friesland-mislukt/

jun 03

Gedicht voor de Zondag (Tsjits Peanstra)

 

Hûs fan stilte

 

Lit ús in hûs fan stilte bouwe,

mei muorren fan leafde

en in dak fan frede,

mei keamers fol blydskip

en in tún.

 

In tún

mei wat ljocht

en wat skaad,

mei wat sjongende fûgels

en in slûgjende kat op it paad.

Lit ús in hûs fan leafde bouwe,

mei muorren fan begryp

en in dak fan fertrouwen

en in hiem om te sintsjen

en keamers.

 

Keamers

om yn te ferdwinen,

elkoarren te sykjen,

elkoarren te finen.

 

Lit ús in hûs fan stilte bouwe.


 

 

  Tsjits Peanstra-Drachten.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/06/gedicht-op-zondag-ferswever-tsjits-peanstra/

mei 25

HET PARFUM van Patrick Süskind vertaald in het Frysk.

.

De wereldberoemde roman Das PARFUM verscheen al  in 54 talen. Er werden  zo’n twintig miljoen exemplaren van verkocht.  in 2006 kwam de filmversie uit onder de titel Perfume: The Story of a Murderer. De film won diverse prijzen. Gister werd het boek in de Fryske vertaling geopenbaard. De vertaler is Jan Popkema uit Burgum.   Uitgever: REGAAD.

ISBN: 978 90 821970 8 2 , NUR: 302  www.regaad.nl


Een fragment uit IT PARFUM kun je hier beluisteren > 

Yn de tiid dêr’t wy it oer hawwe, hearske yn de stêden in foar ús, moderne lju, ûnfoarstelbere stank. De strjitten stonken nei dong, de achterhôven stonken nei miich, de treppehuzen nei fermôge hout en rottekeutels, de keukens nei bedoarne koal en skieppefet; de keamers, dy’t noait wierre waarden, stonken nei muffich túch, de sliepkeamers nei fettige lekkens, nei dampe fearren dekbêden en nei de mjitske rook fan nachtpotten. Ut ’e skoarstiens stonk swevel, út ’e learloaierijen stonk bitend leach, út ’e slachthuzen stonk bestjurre bloed. De minsken stonken nei swit en net-wosken klean; út ’e mûle stonken se nei ferrotte gebitten, út ’e mage nei sipelsop en as se net sa hiele jong mear wiene, stonken har liven nei âlde tsiis en nei soere molke en nei kankerjende swolmesykten. De rivieren stonken, de pleinen stonken, de tsjerken stonken, it stonk ûnder de brêgen en yn de paleizen. De boer stonk likegoed as de pryster, de feint likegoed as de frou fan de baas, de hiele adel stonk, ja, sels de kening stonk, as in rôfdier stonk er, en de keninginne as in âlde geit, winters likegoed as simmers. Yn de achttjinde iuw wiene der ommers noch gjin grinzen oan de ôfbrekkende wurking fan baktearjen. En dêrom wie der gjin minsklike bezichheid, opbouwend noch ôfbrekkend, gjin utering fan ûntkymjend of tebroazeljend libben, dy’t net mei stank mank gie.

En fansels wie yn Parys de stank op syn slimst, want Parys wie de grutste stêd fan Frankryk. En binnen Parys wie wer in plak dêr’t de stank yn ’t bysûnder ynfernaal hearske, tusken de Rue aux Fers en de Rue de la Ferronnerie, nammentlik de Cimetière des Innocents. Achthûndert jier lang wiene dêr de deaden fan it sikehûs Hôtel-Dieu en de omlizzende parochys hinne brocht, achthûndert jier lang dei yn dei út de liken by dozinen op karren oanriden en yn lange grêven stoart, achthûndert jier lang bonke op bonke loege yn de grêven en bientekouwen. En pas letter, krekt foar it begjin fan de Frânske revolúsje, nei’t guon fan dy grêven gefaarlik ynstoart wiene en de stank fan it grôtfolle tsjerkhôf de oanwenjenden net mear allinnich ta gewoan protest mar ta wiere opstân dreau, waard it tsjerkhôf by eintsjebeslút sletten en opheft en waarden de miljoenen bonken en deadskoppen yn de katakomben fan Montmartre skoffele, en waard it plak in merk foar iterij.

Wolno, dêr, op it alderbalderstjonkendste plak fan it hiele keninkryk, waard op 17 july 1738 Jean-Baptiste Grenouille berne.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/05/het-parfum-van-patrick-suskind-vertaald-in-het-frysk/

mei 25

Vlucht MH17

En nog steeds is over de rampzalige vlucht van MH17 het laatste woord niet gevallen.

Zie mijn column  https://bit.ly/2s6cnQ0

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/05/vlucht-mh17/

Load more