mrt 21

MAAND-AGENDA LF2018 APRIL

 

A  DA DA  D’AGENDA DA  DA  A     

 

De ware MAAND-AGENDA vind je hier >>> LF2018- Agenda-Maand APRIL

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/03/maand-agenda-lf2018-januari/

jun 30

Een SPREEKWOORDELIJK vóórbeeld. ( Lees-Luister-Leer FRYSK)


FRYSK LEREN? DAT KAN …HIER EN NU
IT FRYSK LEARE?…..DAT KIN, HJIR EN NO
herhaal…herhaal…herhaal….EN LEER DIE TAAL

Via deze link + TRANSLATOR Frysk to ……… kun je een tegeltekst intypen en laten vertalen. De uitspraak van de teksten kun je activeren met de STARTKNOP rechts van elke tegel. Probeer maar. Ook kun je een spreuk hieronder selecteren, kopiëren en plakken in de vertaler.

Ek al is Fryslân plat…it hat syn hichtepunten.

In Fries jout earst dan belies as er yn it hert rekke is.

Wa ’t in Fries ienkear yn it hert sluten hat, is der min wer út te krijen.

Bûter, brea en griene tsiis…..wa dát net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.

Leafde is himelsk mar kin sear dwaan as de hel.

Ek in basterthûntsje hat in wispelsturtsje.

Yn it strjitsje fan aanst stiet it hûs fan nea.

As ’t neat te dwaan hast, doch it hjir dan net.

In bliere laits en in fleurich gesicht meitsje slimme dingen licht.

De hazze en de slak hawwe nijjier op ‘e selde dei.

Wat mear as men in kat streaket, wat heger as de sturt stekt.
————————————————————-

Spreekwoorden en gezegden (ook de unieke Fryske SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN) werden honderden,soms duizenden jaren mondeling overgedragen van ouder naar kind, van generatie op generatie.

Deze TAALHULP-demo is nog in ontwikkeling. Na het aanklikken van deze link: + 30 dozyn sprekwurden vind je op deze website 30 dozijn sprekwurden en sei-siswizen, compleet met uitspraak en verklaring/vertaling terug.

IDEE, TEKST, ONTWIKKELING © HENK VEENSTRA

Er zweven nog meer WOLKIES voorbij in:  + ABE-wolkies MIX

Fan van Fryslân wurdt net mei mooglik makke troch de provinsje Fryslân.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/06/fryske-sprekwurden-lees-luister-leer/

apr 20

Een viertal brokken cultuur voor LF2018

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/04/een-viertal-brokken-cultuur-voor-lf2018/

apr 18

PUUR POËZIE

Elke afbeelding in deze serie kun je laten stilstaan door de stopknop te activeren. ELK BEELDGEDICHT kan afzonderlijk worden geselecteerd en met iemand worden gedeeld.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/04/puur-poezie/

apr 18

WOLKJES 1


Deze tekstwolkies kun je laten stilstaan door op DE TITEL van deze bijdrage te klikken en daarna de stopknop te activeren. ELK WOLKJE kan afzonderlijk worden geselecteerd en met iemand worden gedeeld.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/04/wolkjes-1/

apr 17

Fryske Sprekwurden & SEI-SISWIZEN (1)

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/04/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-1/

apr 16

LANGSTME

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/04/langstme/

apr 13

TAAL MAAKT JE TOT MENS (LF2018-Lân fan taal)

 

In de omkadering van Leeuwarden-Culturele-Hoofdstad-Van-Europa en de presentatie van de Fryske taal is de bestrating van het Oldehoofster Kerkhof tijdelijk bespoten met

                                                            GROTE LETTERS

                                                            En op enkele panden is IETS van woorden gehesen.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/04/taal-maakt-je-tot-mens-lf2018-lan-fan-taal/

apr 13

De schilder en de pottenbakker (beeld-gedicht)

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/04/de-schilder-en-de-pottenbakker-beeld-gedicht/

apr 13

Een GRATIS cursus Frysk (MOOC)

Op 26 september 2016 startte een gratis cursus voor de Friese taal, de MOOC (Massive Open Online Course) met als brontaal het Engels en als doeltaal het Frysk. Deze cursus werd ontwikkeld aan de RijksUniversiteit Groningen. De Fryske Akademy kreeg zo’n MOOC (sinds iets als een start in april 2015 ) niet voor elkaar.

De leergang van de RUG is (nog steeds) gratis en overal ter wereld online te volgen. De INTRODUCTION TO FRISIAN heeft ten doel om binnen drie weken deelnemers met enige basiskennis “het Frysk te laten beheersen” . Januari 2018.  In april komt er een vervolg op deze RUG-MOOC.

Intussen is de Afuk al doende met de ontwikkeling van een Friesischer Sprachkurs Deutsch-Westfriesisch. Een cursus Engels>Frysk en  Frysk > Spaans in elkaar zetten kost wat meer voorbereidingstijd.

 

April 2018.  Op 14 april 2018 verschijnt op internet eerst een “nieuwe” gratis online cursus Fries, een zogenaamde Massive Open Online Course (MOOC). De bedoeling is om online voornamelijk mensen buiten Nederland in aanraking te brengen met de Friese taal. De cursus, in de omkadering van LF2018 ontwikkeld door de Afuk, een Research Team van Mercator  én de Fryske Akademy, wordt daarom  rap in rap ENGELS verstrekt  > 

https://bit.ly/2EJy23M

Deze MOOC is bedoeld als aanvulling op de bovengenoemde, eerder door de RUG gemaakte MOOC English>Frysk. In de cursus worden enkele basisregels van het Fries uitgelegd, hier en daar nog als concept.  Ook is er ruimte voor een brokje Friese cultuur. Deze MOOC biedt leerstof voor vier weken en zal de rest van  2018 online beschikbaar zijn. Iets als een presentatie geschiedde op 14 april ´18 in het vezelplatentalenpaviljoen MeM in de Prinsentuin  te  Leeuwarden.

Iets meer info >  https://twitter.com/search?q=Dingtiid&src=typd

——————————————————————————————————————–

Intussen kun je ook hier, op www.fanvanfryslan.nl al aardig wat van de taal der Friezen opsteken middels my modest own Little Open Online Cours (LOOC).  Op een speelse manier via bij voorbeeld de >       Intro LOOC English>Frysk

of middels dertig dozijn sprekwurden & seisiswizen in het Frysk ( UITSPRAAK erbij ) en vertaald in het Nederlands. Zie >  + 30 dozyn sprekwurden.    Zestig daarvan zijn bovendien uitgevoerd als spreuktegel: zie >  + Fryske spreuktegels 1 tm 30.

Verder vind je op FAN een groot aantal grapjes in het Frysk met vertaling in het ABN. Zie >   + Grapjes, tweetalig  (zonder uitspraak-bestand).

En natuurlijk honderden KORTE gedichten in tekst, maar ook uitgevoerd als BEELDGEDICHT of klankbeeldgedicht in 1, 2 of zelfs 3 talen (Engels, Nederlands, Frysk ) waarbij die taal-varianten onderling kunnen worden vergeleken. Zie >   + Poëzie uit en over Friesland in drie talen.   En ook deze >    + (klank)beeldgedichten FRIESLAND

En (last but not least) diverse Friese liederen, vertaald in het ABN en/of Engels ( en uiteraard voorzien van de uitspraak). Zie >   + Mijn voorkeursliederen.

+ LOOC for more….

en vanzelfsprekend ook hier >  http://www.rug.nl/let/organization/actueel/nieuwsberichten-2016/2016-07-05-mooc-introduction-to-frisian

Wil je meer weten over de mooie provincie Friesland, dan kun je natuurlijk gaan grasduinen in deze site. Voor veel afbeeldingen ( zonder veel WOORDEN ) kun je terecht op de pagina’s van >   + Toerisme-FRIESLAND.

 

FRIESLAND DOET JE GOED

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/04/een-gratis-cursus-frysk-mooc/

apr 11

Thema-concert GAME OF THRONES

In de problematiek rond de vernieuwbouw van de Drachtster schouwburg DE LAWEI is de daaraan verbonden muziekschool DE MELDIJ gesneuveld. Een deel van de betrokken muziek/docenten heeft de praktijk zelfstandig voortgezet als ZZP-er.
Een mooi voorbeeld van doorzettingsvermogen is docent Hotze Jelsma die ditmaal op woensdag 11 april het thema-concert GAME OF THRONES op de planken van de schouwburg brengt.

Het Accordeonorkest de Meldij o.l.v. Hotze Jelsma is de spil in het geheel. Dit orkest brengt de theatrale mystieke muziek uit de populaire tv serie voor een groot deel met andere muzikanten in wisselende combinaties.

 

Met het meedoen van Het Volwassen Orkest en een aantal gastmuzikanten wordt het podium gevuld met meer dan 50 muzikanten. Het uitvoeren van de bekende Canon in D van Pachelbel, met solisten op viool, klarinet en accordeon, geeft het programma een andere wending.

Die lijn zet zich voort met het optreden van de Drachtster zangeres Ilse Spall. Zij gaat een lied zingen van Marlène Dietrich, evenals ‘De Fanfare van Honger en Dorst’ van Jan de Wilde. Het Accordeonorkest, ondersteund door o.a koperblazers, neemt daarbij de begeleiding voor haar rekening. Tijdens de changementen trakteren de 11-jarige Andries en Pieter Brouwer het publiek met een pauzemuziekje op accordeon en viool.

Reserveren: hotze@hotzejelsma.nl                     Entree €5,-
Tijdstip: 20:00 tot 21:15 in de Kleine Zaal van De Lawei.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/04/34070/

apr 08

De bloemetjes achter de dijk gezet

Gedurende de komende maanden zijn buiten het gewriemel in de Keukenhof en de bloembollenstreek langs de duinrand bij Lisse ook

in alle rust bollenvelden in Friesland te bezichtigen.

Zie hiervoor deze link > http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/tag/bollenvelden/

FRIESLAND DOET JE GOED

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/04/de-bloemetjes-achter-de-dijk-gezet/

apr 07

Poëzie aan de dijk gezet (haiku oer Fryslân)

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/04/poezie-aan-de-dijk-gezet-haiku-oer-fryslan/

apr 02

PERFECTE GLIMLACH

 

vind het foutje

Glimlach naar de wereld en….

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/04/34040/

Load more